Úvod

Obecně prospěšná společnost JHS-CENTRE, o.p.s. se zaměřuje na vzdělávání dospělých, sociální oblast a projektový management. Staví na dlouholetých zkušenostech a osvědčeném know-how. Zákazníci společnosti jsou zastoupeni nejen v podnikatelském sektoru, ale také v rozpočtové, příspěvkové a neziskové oblasti. Projekty v sociální oblasti jsou zaměřeny na odbornou pomoc pečujícím osobám s cílem zvýšení úrovně odborných znalostí neformálních pečovatelů a dobrovolníků působících v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

V aktuálním období realizujeme projekty financované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, více informací naleznete na níže uvedeném odkazu: