JHS - CENTRE, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost JHS-CENTRE, o.p.s. se zaměřuje na vzdělávání dospělých, sociální oblast a projektový management. Staví na dlouholetých zkušenostech a osvědčeném know-how. Zákazníci společnosti jsou zastoupeni nejen v podnikatelském sektoru, ale také v rozpočtové, příspěvkové a neziskové oblasti. Činnost organizace je zaměřena především na oblast digitalizace a inovací ve vzdělávacím procesu. Projekty v sociální oblasti jsou zaměřeny na odbornou pomoc pečujícím osobám s cílem zvýšení úrovně odborných znalostí neformálních pečovatelů a dobrovolníků působících v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech
Digitálního vzdělávání dospělých

Projekt Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Digitálního vzdělávání dospělých, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023644 řeší rozvoj klastrových aktivit a procesů v oblasti inovativních způsobů využití informačních technologií pro odvětví celoživotního vzdělávání (CŽV) se zaměřením na Digitální vzdělávání dospělých. Prostřednictvím projektových aktivit dojde ke sjednocení a sdílení inovativních poznatků mezi členy klastru, k publikování pro laickou i odbornou veřejnost. Členové klastru tak získají příležitost k uplatnění nových procesů ve své praxi s dopadem na klienty CŽV.

Projekt je realizován s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Vzdělávací aktivity

Projekty EU

Digitální gramotnost

ČLENSTVÍ
Klastr JHS je otevřen všem novým členům. Máte-li zájem o členství v klastru, vyplňte přihlášku

Age Management Audit

Průvodce Google aplikacemi

YT kanál

Reference


Kontakt

Infoservis a oznámení