JHS - CENTRE, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost JHS-CENTRE, o.p.s. se zaměřuje na vzdělávání dospělých, sociální oblast a projektový management. Staví na dlouholetých zkušenostech a osvědčeném know-how. Zákazníci společnosti jsou zastoupeni nejen v podnikatelském sektoru, ale také v rozpočtové, příspěvkové a neziskové oblasti. Projekty v sociální oblasti jsou zaměřeny na odbornou pomoc pečujícím osobám s cílem zvýšení úrovně odborných znalostí neformálních pečovatelů a dobrovolníků působících v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

Vzdělávací aktivity

Projekty EU

Digitální gramotnost

ČLENSTVÍ
Klastr JHS je otevřen všem novým členům. Máte-li zájem o členství v klastru, vyplňte přihlášku

Age Management Audit

Průvodce Google aplikacemi

YT kanál

Reference


Kontakt

Aktuality
Sekce určená pouze pro registrované uživatele